Designing and implementing a new, groundbreaking musical instrument as part of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020

🇬🇧 Sound Machines Sp. z o.o. is implementing a project co-financed by the European Union as part of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

The aim of the project is “Designing and implementing a new, groundbreaking musical instrument”.

EU project funding: 422 450,00 PLN

Project financing agreement no.: POIR.02.03.05-24-0003/19-00

🇵🇱 Sound Machines Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest „Zaprojektowanie i wdrożenie nowego, przełomowego instrumentu muzycznego”

Dofinansowanie projektu z UE: 422 450,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.05-24-0003/19-00